Yaratıcı Drama Eğitimi ve Atölye Çalışmaları

 

 YILIN EN İYİ KOÇLUK MERKEZİ HELPA AKADEMİ SEÇİLDİ!

Kurucumuz Gülşah Sam 2019 Yılının En İyi Kişisel Gelişim Uzmanı Ödülü Aldı

 

HELPA AKADEMİ BİLGİ İÇİN : 0312 440 13 97 


 

Eğitim içeriği:

Dramanın amacı:  gençlerde/çocuklarda erken çocukluk döneminde olumaya başlamış ve hala devam eden toplum yapısına ve gelecekteki benliklerine zarar verebilecek psikolojik reaksyonların/travmaların gençlerde/çocuklarda erkenden saptanıp çözülmesidir. Bunun da yanı sıra çocukluk döneminde sahip olunan fakat gerek toplum baskıları ile gerek hayatın getirilerine karşın köreren, aynı zamanda insanların büyük başarılar elde etmesini sağlayan hayal gücünü canlı ve zirvede tutmanın da en iyi yöntemlerinden biridir.

Drama ya giriş;

  • Grubun birbirlerine karşı açık olmalarını ve birbirlerinden çekinmemeleri sağlanır. Bu sayede hayal gücünün devreye girebileceği alanlar özgürleştirilmiş ve onlara ait özel bir “yer” yaratılır.
  • Çocuklarda/gençlerde ki yönelimler ve mental statüleri analiz edilir.

Drama ile çözüm ve gelişim;

yaratıcı drama yapılması yahut yapılmaması gerekeni söylemez, onları ihtiyaç duydukları hayali durumlara sokarak kendi karar yetilerini kullandırtmaya yöneltir. Bu sayede etik olarak doğru onların yönlendirildiği değil onların kendilerini bir birey olarak hissedip, yönlendikleri bir oyun olur. 

  • İlk başta yapılan analizler ışığında, katılımcıların oluşturduğu verili koşullar esas alınarak hayali durumlar ve oyunlar hazırlanır.
  • İlgiyi ve odağı gereken süreç boyunca aktif ve süreyi kaliteli bir biçimde kullanmak adına dışsal etkenlerden yararlanılır.
  • Ders süresince yaşatılan anların ve deneyimlerin gündelik hayatta da sorgulanabilmesi adına vakit öğrencinin okul hayatına yahut hobi zamanlarını etkilemeyecek şekilde tasarlanmış ödevler verilir.

Drama Finali;

  • Öğrencilerin kendi oluşturdukları verili koşullar da göz önünde bulundurularak bir adet dönem sonu temsili hazırlanır ve velilerinde kat ettikleri gelişimi görmeleri için unutulmayacak bir anı olacak dönem sonu temsili hazırlanır.
Beni Arayın